Dugnader

Kjære medlemmer av Sviland BMX.

PÅMELDING til  Dugnad Skjer via SPOND

Sviland sin kode er på Spond  : AZOCW

https://group.spond.com/AZOCW

SPOND er en smart telefon app som gjør administrasjon av klubben enklere

Har du ikke Sviland BMX på Spond ta kontakt med:

Gry Solvang
Mob: 402 44 081
gry@lyse.net

Som tidligere varslet om, dugnad fremover.

Alle medlemmer og foresatte oppfordres til å delta minimum 4 timer på dugnad i løpet av året.

Ved deltagelse over 8 timer så vil medlemmet få låne 2 etasje og bane med sykler en gang GRATIS

til å arrangere en super bursdag eller annen feiring J

Arbeid som skal gjøres lørdager:

Arbeidet vil bestå i montering av vegg og tak , maling, listing og annet enkelt praktisk arbeid som blant annet rydding, kosting og vasking.

Barnepass for dugnads foreldre på lørdags dugnad:

Vi vil ha et tilbud til barn pass under dugnaden med sykling på banen , bål i gapahauken og grilling.

Baking av boller på kjøkken i 2 etasje for å nevne noe som vi kan gjøre.

For å tilrettelegge arbeidet som skal gjøres , ønsker vi at hver deltager på dugnad svarer på invitasjoen opplyser om:

Hvor mange Voksne som kommer?:

Hvor mange Barn som kommer?:

Om du ikke kan delta hele dagen så opplys om når du kan være med ?

Vi trenger dette for å planlegge mat behovet.

Ved andre spørsmål vedrørende dugnaden kan rettes til

Egil Sporaland Mob 454 11 131

Eldar Melbøe Kyllesø Mob 941 98 191

Dugnad under ordinære treninger

Det vil også være dugnad arbeid under mandag og onsdag treningene men dette blir improvisert av de som er tilstede

på hver enkel trening. Deltagelse vil også selvfølgelig telle i medlems dugnads time antallet !

Generelt Om dugnad i Sviland BMX

Dugnad utgjør en svært viktig ressurs for Sviland BMX  og derfor har vi Norges flotteste BMX anlegg.

Dugnad er helt avgjørende for at medlemmene våre skal kunne få et aktivitetstilbud.

Dugnadsånden er derfor viktig å ta vare på i Sviland BMX.

Ha i bakhodet at dugnad gir fellesskap, og det er viktig at dette arbeidet oppleves som frivillig, sosialt og gøy.

Mvh hilsen

Styret SVILAND BMX