Bestilling av lisens

For å kunne sykle løp må man være registrert med lisens i Norges Cykleforbund.
For barn opptil 12 år er denne gratis. 
Den innebærer også gratis forsikring gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring, og gjelder
til den dato de fyller 13 år under all organisert aktivitet i klubben.

Registrer derfor ditt barn med lisens i dag,  også om dere ikke har tenkt å delta i løp ennå!

LINK TIL LISENSREGISTRERING I NORGES CYKLEFORBUND

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/