Dugnader

Kjære medlemmer av Sviland BMX.

PÅMELDING til  Dugnad Skjer via SPOND

Sviland sin kode er på Spond  : AZOCW

https://group.spond.com/AZOCW

SPOND er en smart telefon app som gjør administrasjon av klubben enklere

Som tidligere varslet om, dugnad fremover.

Alle medlemmer og foresatte oppfordres til å delta minimum 4 timer på dugnad i løpet av året.

Ved deltagelse over 8 timer så vil medlemmet få låne 2 etasje og bane med sykler en gang GRATIS

til å arrangere en super bursdag eller annen feiring J

Arbeid som skal gjøres lørdager:

Arbeidet vil bestå i montering av vegg og tak , maling, listing og annet enkelt praktisk arbeid som blant annet rydding, kosting og vasking.

Ved andre spørsmål vedrørende dugnaden kan rettes til

Egil Sporaland Mob 454 11 131

Eldar Melbøe Kyllesø Mob 941 98 191

Dugnad under ordinære treninger

Det vil også være dugnad arbeid under mandag og onsdag treningene men dette blir improvisert av de som er tilstede

på hver enkel trening. Deltagelse vil også selvfølgelig telle i medlems dugnads time antallet !

Generelt Om dugnad i Sviland BMX

Dugnad utgjør en svært viktig ressurs for Sviland BMX  og derfor har vi Norges flotteste BMX anlegg.

Dugnad er helt avgjørende for at medlemmene våre skal kunne få et aktivitetstilbud.

Dugnadsånden er derfor viktig å ta vare på i Sviland BMX.

Ha i bakhodet at dugnad gir fellesskap, og det er viktig at dette arbeidet oppleves som frivillig, sosialt og gøy.

Mvh hilsen

Styret SVILAND BMX