Selskapslokale til leie

Sviland BMX har flott selskapslokale til utleie for opptil 80 personer i Espelandveien 360,
Lokalet er på 120m² med garderobe og 2 toaletter, hvorav ett er handikap toalett, og har et storkjøkken med kjølerom og komplett servise. Lokalet har bl.a. internett aksess og projektor. Party høyttaler kan leies for kr 500,-.

Priser 

 Man-tors. 2-3 timer Helg, dagtid inntil 6t Selskap Helg
Pris 750,-1000,-2500,- 1 døgn  
4000,- 2 døgn,

Medlemmer av Sviland BMX har rett til 25% rabatt.
Se vilkår for leie nederst på siden.
Ta kontakt med Tor Elden tlf/SMS 45021659 for nærmere info og booking.

BILDER

Vilkår for leie.

 1. For leietakere uten tilknytning til klubben må leietaker være minimum 31 år og en leieavtale må signeres. Vi kan dessverre ikke leie ut til russearrangementer og liknende.
   
 2. Bestilling og nøkler.
  Bestilling gjøres til tor.elden@gmail.com / tlf 45021659.  Nøkkel brikke utleveres etter nærmere avtale. 
 3. Rengjøring
  Lokalet skal være tilsvarende like rent og ryddig ved endt leie som ved overtakelse.
  Bord/stoler, og andre gjenstander, plasseres slik det stod. Lokalet inkl toaletter, kjøkken og inngangsparti skal i sin helhet være rengjort.
  Manglende rengjøring og rydding vil faktureres med kr 600,- pr. hele time .
 4. Erstatningsansvar.
  Alt av skader og påførte mangler på bygg og inventar er leietakers ansvar og må erstattes.
 5. Røyking er ikke tillatt innendørs og leietaker er ansvarlig for at så ikke skjer, minimum 2500 kr i gebyr for røyking innenfor hus. 
 6. Leietaker må sette seg inn i gjeldende branninstruks og gjøre seg kjent med rømningsveier, slokkeutstyr etc. En person bør tildeles ansvar for gjennomføring hvis brann oppstår.  
 7. De alminnelige politivedtekter for Sandnes  gjelder også i Sviland BMX sitt klubbhus.
 8. Leietaker er ansvarlig for at alle dører og vinduer er lukket og låst når lokalene forlates. 
 9. Oppgjør.
  Betaling skjer uoppfordret med Vipps til Sviland BMX #95988 på forskudd.
  Manglende rengjøring vil etterfaktureres, kr 600 pr. hele time.
  Depositum kan vurderes innkrevet i hvert enkelt tilfelle.
 10. Utleiers ansvar.
  Ved overtakelse skal utleier sørge for:
  • Toaletter skal være rene og ha tilstrekkelig med toalettpapir.
  • Oppvaskmaskinmiddel, oppvaskmiddel og rengjøringsutstyr skal være tilgjengelig.
  • Kaffetrakter filter skal være tilgjengelig.