Info til nye medlemmer

I forbindelse med at Sviland BMX i 2013 fikk Europa største og mest moderne BMX anlegg vil vi måtte organisere oss på en litt annen måte en tidligere.

Anlegget vil ha en høy kvalitet i alle ledd fra bane til treningsrom klubblokale og ute områder. Klubbens målsetning er å ha internasjonale løp regelmessig, det første vi hadde var Nordisk i august. For å kunne imøtekomme de utfordringer som kommer har styret sett på en modell som bla Sandnes Skiskytter lag bruker med stort hell. Her har en organisert seg slik at en stor del av klubbens medlemer er med i en eller annen komite, hver komite har alt fra 5-12 medlemmer og kan ledes av en styrerepresentant.

Vi ser for oss følgende komiteer:

  • Bane/Anlegg: (vedlikehold av Bane/anlegg, ca 12 personer).
  • Arrangement: (ansvar før løp, skaffe løpspersonell, rigge til løp,måldommer lister, ca 10 personer).
  • Kafeteria/Kiosk: (sette opp bakelister, innkjøp, sette opp personell til Kafeteria/Kiosk ca 15 personer).
  • Sponsor: (skaffe sponsorer/inntekter, ca 5 personer).
  • Sportslig: (trener ansvar, lagleder lister, treningssamling, rytter kontrakter, rytter ansvar, klubb effekter/utstyr, trimrom/styrkerom, ca 5
  • personer).
  • Velferd/sosiale aktiviteter: (pølsefest, Succe Cup, andre sosial aktiviteter/ arrangement, ca 8 personer).
  • Web: (utvikling av web siden, jevnlig oppdatering/ukentlig, ca 3 personer).