Innmelding

Fyll inn all nødvendig informasjon om deg for å bli innmeldt i Sviland BMX.
Faktura blir sent av Norges Idretts Forbund NIF ,etter innmelding.

Støttemedlem kr 300, –
Enkeltmedlem kr 1500, –
Familiemedlem kr 2500,- Ved familiemedlemskap, meld inn alle i familien da dette gir oss mer støtte.

Ditt navn og adresse

e-post og telefon nummer

Velg en medlemskapstype

Captcha*