INNMELDNING

Fyll inn all nødvendig informasjon om deg for å bli innmeldt i Sviland BMX.
Husk at du må betale medlemskontigenten til 3260.14.15177 for at innmeldingen skal være gyldig.

Støttemedlem kr 300, -
Enkeltmedlem kr 1500, -
Familiemedlem kr 2500,- Ved familiemedlemskap, meld inn alle i familien da dette gir oss mer støtte.

Ditt navn og adresse

e-post og telefon nummer

Velg en medlemskapstype

Captcha*